مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4196

فرق ثبوت و اثبات چيست؟
بحث ثبوتي بحثي است كه واقع را ارزيابي مي كنند و امكان و عدم امكان آن را تحليل نمايند و بحث اثباتي اين است كه درباره دليل بر وجود آن بحث كنند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ49ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.