مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45867 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

جهان بيني چيست و رابطه آن با زندگي انسان چيست؟
سيستم فكري كه شالوده نظري رفتار انسان را تشكيل مي دهد جهان بيني ناميده مي شود و با توجه به جهان بيني است كه تلاشها و حركتها و فعاليتهاي انسان انساني خواهد بود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ42ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.