مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45868 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

جهان بيني به چه معني است؟
جهان بيني عبارت است از نگرش كلي نسبت به جهان و بينشي كه انسان درباره خود و جهان دارد اگر اين نگرش براساس مكتبهاي مادي باشد جهان بيني مادّي بوده و اگر از، مكتبهاي الهي الهام بگيرد جهان بيني الهي خواهد بود.
و جهان بيني كه به انسان تعهد و مسئوليّت مي دهد جهان بيني الهي است ايمان به خدا و روز قيامت است كه انسان را متعهد و مسئول مي سازد و عالي ترين نقش را در زندگي انسان دارد.
در جهان بيني الهي انسان با خدا مربوط است و زندگي انسان در رابطه با خدا معني پيدا مي كند و رشد و كمال انسان در پرتو عبوديت و بندگي خدا تحقق مي يابد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ88ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.