مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:54

مسائل بنيادي جهان بيني چيست؟
مسايل بنيادي جهان بيني عبارتند از هستي شناسي انسان شناسي، راه شناسي، كه به صورت اصول دين(توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد) مطرح مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ91ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.