مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45870 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

جهان بيني چيست؟
جهان بيني عبارت است از هستي شناسي و بطور كلّي نوع برداشت و طرز تفكري كه يك فرد يا يك مكتب درباره جهان و هستي عرضه مي دارد و تكيه گاه را اصطلاحاً جهان بيني مي گويند.
و از آنجا كه ما رئاليست و واقع گرا هستيم و هستي خودمان و جهان را يك هستي حقيقي مي دانيم نه پنداري بدين جهت در مرحله نخست شناخت خودمان و جهان براي ما روشن است چه اين كه اگر خودمان و جهان را نشناسيم هرگز نمي توانيم حركتي و فعّاليّتي داشته باشيم و هرگز نمي توانيم به دنبال هدف مشخص حركت كنيم، بدين جهت جهان بيني، هستي شناسي ضرورت خاصي پيدا مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ95ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.