مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45871 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:238

جهان بيني توحيدي چيست؟
يك مسلك و يك فلسفه زندگي خواه ناخواه بر نوعي اعتقاد و بينش و ارزيابي درباره هستي و بر يك نوع تغيير و تحليل از جهان مبتني است.
نوع برداشت و طرز تفكري كه يك مكتب درباره جهان و هستي عرضه مي دارد زير ساز و تكيه گاه فكري آن مكتب به شمار مي رود و اين زير ساز و تكيه گاه اصطلاحاً جهان بيني ناميده مي شود.
جهان بيني توحيدي درك اين حقيقت است كه جهان هستي از يك مشيت حكيمانه پديد آمده است. جهان بيني توحيدي عميق ترين بينش و طرز تفكري است كه انسان مي تواند درباره جهان در رابطه با سعادت و سير تكاملي خويش داشته باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ61ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.