مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45872 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

آيا جهان بيني ديني با جهان بيني عرفاني تفاوت دارد؟
اينكه براي جهان بيني عرفاني شاخه مخصوصي قرار داده شده است احتمالا به خاطر اين باشد كه عرفان ثمره مذهب است.
عرفان ثمره عالي و نهايي دين راستين است بنابراين دليل اختصاص آن همين است كه عرفان محصول پيمودن راه دين و نتيجه عالي عمل كردن به دستورات دين است و چون عرفان نوع خاصّي از بينش است جداگانه قرار داده شده است توضيح اينكه جهان بيني ديني نگرشي است كه انسان از ديدگاه مذهب و دين دارد و جهان بيني عرفاني يك بينش خاصّي است كه در اثر عمل كردن بدين به افاضه خداوند در انسان به وجود مي آيد با اين توضيح طرح جهان بيني ديني ما را از جهان بيني عرفاني بي نياز نمي كند.
آري، اين نكته لازم به تذكّر است كه عرفان صحيح همان است كه بر پيمودن راه دين مترتب مي شود و هر گونه برنامه ديگري كه در مسير عرفان طي شود كه از دين، جدا و بيگانه باشد محكوم و مردود است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ77ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.