مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45873 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

رابطه بين جهانبيني و ايدئولوژي چيست؟
در اين مسئله چند نظر مختلف وجود دارد يكي اين كه جهان بيني خود بخود ايدئولوژي خاصي را به وجود مي آورد، و اختلاف ايدئولوژي ها تنها از اختلاف در جهان بيني ناشي مي شود و در مقابل آن نظر ديگري است كه ايدئولوژي ابداً ارتباطي با جهان بيني ندارد و با داشتن هر گونه جهان بيني مي توان ايدئولوژي هاي مختلفي را پذيرفت چنانكه اختلاف سليقه هاي مردم در انتخاب رنگ لباس، ربطي به جهان بيني ايشان ندارد. به نظر ما هيچ كدام از اين دو نظر صحيح نيست و ميان ايدئولوژي و جهان بيني رابطه اي وجود دارد ولي آن نه گونه رابطه اي كه ميان علت تامه با معلول و ميان شرط كافي با مشروط وجود دارد بلكه از قبيل رابطه علت ناقصه با معلول و رابطه ي شرط لازم با مشروط است. يعني ايدئولوژي نيازمند به جهان بيني هست ولي جهان بيني به تنهايي كافي نيست كه خود بخود ايدئولوژي را مشخص سازد بلكه بايد مقدمات ديگري به آن، ضميمه شود تا ايدئولوژي مشخصي بدست آيد مثلا از اين قضيه« خدا موجود است» به تنهايي نمي توان نتيجه گرفت كه خدا را بايد پرستش كرد ولي بدون داشتن قضيه اول هم نمي توان قضيه دوم را اثبات كرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ55ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.