مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45875 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

جهان شمولي قوانين اسلام به چه معني است؟
معناي جهان شمولي قوانين اسلام اين است كه تعاليم آن ويژه منطقه و زمان خاصي نيست; بلكه پاسخگوي همه نيازهاي انسانها، در همه زمانها و مكانها است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1101ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.