مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

جوهر و عرض چيست؟
در مورد جوهر و عرض يادآور مي شويم كه جوهر ماهيتي است كه در خارج بدون موضوع وجود پيدا مي كند مانند ديوار ولي عرض ماهيتي است كه بدون موضوع نمي تواند وجود پيدا كند و نياز به موضوع دارد مانند سفيدي ديوار كه نياز به ديوار دارد تا در آن وجود پيدا كند. و خود مستقلا نمي تواند موجود، شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ27ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.