مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45878 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

چرا بعضي وقتها انسان حالتي بينابين دارد، يعني نه خوشحال است نه غمگين؟
بسياري از اوقات انسان اينگونه است كه نه موجبي براي شادي و نه عاملي براي نگراني دارد. در اين مواقع شايد بتوان چيزي پيدا كرد كه حالت را عوض كند. اما وقتي دليل آن را پيدا نمي كنيم، اين يك موهبت الهي است كه حالت انقطاع را به ما مي چشانند. اين رهايي ارزش دارد چون اگر غمي داشته باشيم، كه پايدار نيست و اگر هر عامل خوشحال كننده اي هم داشته باشيم به قول امام حسن((عليه السلام))مرگ پايان هر شادي و رسوا كننده دلخوشي هاي حقير دنياست پس اگر در اين حالت رهايي، موقعيت را مغتنم بشماريم و آنرا به سوي خدا و حق و حقيقت جهت بدهيم به معارف و نعمت هاي معنوي ارزشمندي مي رسيم.
در اين زمان بهترين كار، خواندن قرآن، نيايش هاي ائمه((عليه السلام)) (مناجات خمس عشر) و توسل به ائمه اطهار مطالعاتي درباره انسان اقدام به احسان درباره مؤمنين مي باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.