مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45881 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

درباره حركت جوهري كه نظريه ي ملاصدرا است توضيح دهيد.
اكثر حكماي اسلامي حركت را مخصوص عرض دانسته اند ولي از متأخرين حكماي اسلامي ملاصدرا قائل به حركت جوهري است و عقيده دارد كه غير از عرض هاي چهارگانه(كم و كيف و اين و وضع) جوهر اجسام و ذات و طبيعت آنها نيز داراي حركت است ولي به خاطر اين كه حركت اتصال و دوام دارد تفاوت اين صورتها محسوس نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ86ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.