مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا نمي توانيم حكمت همه چيز را بفهميم؟ آيا در اين باره در قرآن كريم آيه اي آمده است؟
علم به حكمت يك چيز در صورت علم به همه جوانب و مشخصات آن حاصل مي شود. اگر ما توانستيم همه جنبه ها و ويژگي هاي و خواص وجودي يك چيز را تعيين كنيم مي توانيم به حكمت وجود آن پي ببريم. اين امر هم درباره امور تكويني يعني موجودات و هم در امور اعتباري يعني احكام و دستورات صادق و جاري است.
امّا در حيطه امور تكويني و موجودات، همچنان كه دانشمندان اعتراف كرده اند، انسان هنوز در گامهاي نخست كشف رازهاي پديده هاي هستي است و علم او در مقابل مجهولات هستي مانند قطره اي در مقابل درياست.
و در حيطه امور اعتباري نيز، از آنجا كه دستورها و بايدها و نبايدها در ارتباط با علم به هستي است و از آن نشأت مي گيرد، دست علم بشري كوتاه است. مگر آنجا كه از سوي خداوند عليم به وسيله وحي، علوم و معارفي در اختيار انسان قرار گرفته باشد. به عنوان مثال دستورات و بايد و نبايدهايي كه درباره انسان است بايد با شناخت استعدادها و ابعاد جسمي و روحي او صورت بگيرد. همين طور است بايدها و نبايدهايي كه در ارتباط هاي متنوع انسان ]انسان با خدا، انسان با انسان(همسر، فرزند، پدر، مادر، دوست و ...) و انسان با جهان[ مطرح است.
بنابراين دانستن حكمت همه اين امور(تكويني و اعتباري) در حيطه علم محدود بشر نيست. مگر آنجا كه از سوي خالق هستي در اختيار انسان قرار داده شود. در اين باره

ـ33ـ
در قرآن كريم آمده است: «و ما اوتيتم من العلم الاّ قليلا(1); و به شما از علم، جز اندكي داده نشده است».

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره اسراء، آيه 85.

ـ34ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.