مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45888 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1111

حمل اولي با حمل شايع صناعي چه فرقي دارد؟
حمل اولي حمل چيزي است بر چيز ديگر كه از نظر مفهوم با يكديگر متحد باشند مانند «الانسان حيوان - ناطق» و حمل شايع صناعي حمل چيزي است بر ديگري كه مفهوماً مختلف ولي وجوداً با يكديگر متحد باشند مثل الانسان ضاحك.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ44ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.