مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45929 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در قرآن پرواز پرندگان و حركت كشتي در دريا به خدا استناد شده است , در حاليكه قانون عليت وجـود دارد و علم علل و اسباب پرواز پرندگان و هواپيماها راكشف كرده و انسان مي تواند چنين كارهايي را انجام دهد .
اسـتـنـاد پـرواز پرندگان در آسمان و حركت كشتي ها در دريا به خداوند نه تنهامنافاتي با قانون عليت ندارد بلكه مثبت آن است زيرا هوا , باد , جرم , حركت و000 همه مخلوق خداوند مي باشند و خـداوند ميان آنها رابطه عليت را قرار داده است و خود حضرت حق سر سلسله علل است و هستي بخش آنهاست . و پـيـشرفت علم و بشر نيزمنافاتي با استناد اين پديده ها به خداوند ندارد چرا كه خداوند است كه علم ومعلوم و علت و معلول را آفريده است و همه , همواره به او محتاج و او بي نياز وستوده است .

تفسير الميزان ج 12 ص 312
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.