مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45931 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چرا هر ممكن الوجودي نياز به علت دارد ؟
ثبوت وجود براي يك موضوع ( ممكن الوجود ) يا بالذات است و يا بالغير و هنگامي كه بالذات نبود , زيرا در ذات ممكن الوجود احتياج به غير نهفته است , ناچاربالغير خواهد بود . پس ممكن الوجود و پديده اي كه خودبخود متصف بوجود نمي شود ,بواسطه ديگري بوجود مي آيد و مـعلوم آن خواهد بود و اين همان اصل مسلم عقلي است كه : هر ممكن الوجودي نيازمند به علت است .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.