مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45936 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:26

فرق علت مادي و ماده و علت صوري و صورت چيست؟
علت مادّي و ماده فرقي ندارد و ماده عبارت است از قوه و استعداد كه بآن هيولي نيز گفته مي شود و هر جسمي داراي چهار علت است علت مادي كه همان ماده و استعداد پذيرش صورت است و علت صوري كه همان صورت نوعيه هر ماهيتي است و علت فاعلي او است و علت غايي كه غايت و انگيزه ي وجودي او است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ47ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.