مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا از ديدگاه امام علي(ع)، تاريخ يكي از منابع شناخت است؟
علي (ع) در وصيتي كه در نهج البلاغه به امام حسن (ع) مي كند جمله بزرگي داردكه به انسان ايمان بيشتري ميبخشد. علي(ع) كه از نسل اول اسلام است به امام حسن (ع) دستور مي دهد: پسرم! احوال امم و ملل و تواريخ را به دقت مطالعه كن و از آنها درس بياموز! بعد چنين تعبيري دارد: «اَيْ بُنَيَّ اِنّي وَاِنْ لَمْ اَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قَبْلي فَقَدْ نَظَرْتُ في اَعْمالِهِمْ وَفَكَّرْتُ في اَخْبارِهِمْ وَسِرْتُ في آثارِ هِمْ حَتّي عُدْتُ كَاَحَدِهِمْ، بَلْ كَاَنْي بَمِا انْتَهي اِلَيَّ مِنْ اُمورِ هِمْ قَدِ عُمِّرْتُ مَعَ اَوَّلِهِمْ اِلي اخِرِهِمْ»( نهجالبلاه، نامة 31) [پسركم! اگر چه عمر محدودي دارم و با امتهاي گذشته نبوده ام كه از نزديك وضع و حال آنها را مطالعه كرده باشم، اما در آثارشان سير كردم و در اخبارشان فكر كردم تا آنجا كه مانند يكي از خود آنها شدم، آنچنان شدهام كه گويي با همه آن جوامع از نزديك زندگي كردهام.] بعد ميگويد نه، بالاتر از اين؛ چون اگر كسي در جامعه اي با مردمي زندگي كند فقط از احوال همان مردم آگاه مي شود ولي من مثل آدمي هستم كه از اول دنيا تا آخر دنيا با همه جامعه ها بوده و با همه آنها زندگي كرده است؛ پس تاريخ را مطالعه كن، در اخبار ملتها و در تحولاتي كه براي جامعه ها پيش آمده فكر كن تا مانند چشمي باشي كه از اول دنيا تا آخر دنيا را مطالعه و مشاهده كرده است. اين است كه از نظر قرآن [و روايات] خود تاريخ منبعي براي شناخت است.

: مجموعه آثار شهيد مطهري ج13 ـ مسئله شناخت
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.