مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46145 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1584

قانون لاوازيه چيست؟
قانون لاوازيه يا قانون بقاء جرم، قانوني بدين مضمون است كه جرم يك دستگاه، هر نوع تبديل فيزيكي يا شيميايي در آن صورت گيرد ثابت بوده و تغيير نمي كند اين اصل را لاوازيه در 1772 بدين عبارت بيان كرده بود«وزن يك جسم مركب مساوي مجموع اوزان مواد سازنده است»
ترمو ديناميك نيز قسمتي از علم فيزيك است كه از رابطه انرژيهاي حرارتي و مكانيكي و تبديل يكي به ديگري بحث مي كند ترمو ديناميك مبتني بر دو اصل است كه يكي بستگي حرارت و كاري را كه در ضمن تغييرات يك دستگاه در كار مي آيد تعيين مي كند و ديگري شرائط امكان اين تغييرات را معين مي نمايد و اين قانون مبتني بر دو اصل است كه از توضيح بيشتري خودداري مي شود، به طور كلي اين دو قانون بر فرض اثبات آن نه تنها با اصل عليت و تدبير خداوند منافات ندارد بلكه تاييد كننده نيز مي باشد زيرا همانطور كه در شماره(4) بيان كرديم هر ماده در وجود و بقاء نيازمند به علت و صانع است نظير روشن شدن لامپ و ادامه روشنايي آن كه پديده روشنايي لحظه به لحظه وابسته به دستگاه انرژي زا است و از خود هيچ گونه استقلالي نه در وجود و نه در ادامه آن ندارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ8ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.