مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46153 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ماده از نظر فلسفه يعني چه؟
واژه ي ماده در منطق و فلسفه و علوم طبيعي اصطلاحات مختلفي دارد كه بررسي همه آنها و معادلهايش در زبانهاي اروپايي و مناسبت اين اصطلاحات با ريشه ها لغوي آنها به درازا مي كشد و ما تنها به توضيح دو اصطلاح بسنده مي كنيم:
1. ماده در اصطلاح علمي عبارت است از موجود مفروضي كه با صفاتي از قبيل جرم داشتن، جذب و دفع پذيري و مانند آنها مشخص مي شود و ماده به آن معني كه در فيزيك و شيمي اطلاق مي شود تقريباً مرادف با مفهوم فلسفي جسم(جوهر داراي ابعاد سه گانه) مي باشد.
2. ماده در اصطلاح فلسفي عبارت است از جوهري كه محل صورتهاي جوهري واقع مي شود و به آن هيولا هم گفته مي شود.
بايد توجه داشت كه فلاسفه با توجه به تبديل و تبديلاتي كه در پديده هاي محسوس روي مي دهد و همواره موجود نوي جانشين موجود كهنه مي شود بدون اين كه موجود قبلي به كلّي از ميان برود معتقدند كه ميان همه موجودات قابل تبديل و تبدل به يكديگر موجود مشتركي وجود دارد كه با پيدايش صورتهاي مختلف به شكلهاي گوناگون ظاهر مي شود و آن را ماده ي نخستين يا هيولاي اولي مي نامند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ41ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.