مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46156 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1900

كلمه ماهوي به چه معني است؟
ماهوي يعني چيزي كه منسوب است به ماهيت مثلا گفته مي شود زوجيت از عوارض ماهوي است يعني از عوارضي است كه بر ماهيت اربعه عارض مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ59ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.