مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

درباره ماهيت و وجود توضيحي اجمالي بيان نمائيد؟
هر موجود خارجي را كه ما با آن روبروي مي شويم دو مفهوم از آن مي توانيم انتزاع كنيم يكي مفهوم هستي در برابر نيستي و اين مفهوم بسيار روشن است و مفهوم ديگر ماهيت آن موجود است كه وقتي سؤال شود كه فلان چيز چيست در پاسخ همان ماهيت را پاسخ مي گوييم في المثل وقتي به يك انسان در خارج مي نگريم يك مفهوم از آن انتزاع مي كنيم و مي گوييم كه «موجود» است اين كلمه حاكي از همان هستي است و مفهوم ديگر اين است كه مي گوييم«انسان» است و اين مفهوم اشاره به ماهيت او است كه وقتي پرسش مي شود اين موجود چيست؟ در پاسخ آنرا يادآور مي شويم.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ63ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.