مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46189 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چون علوم در ارتباط با يكديگرند , تغيير و تحول در يكي سبب تغيير و تحول درديگري خواهد شد . بنابراين اعتقادات و اخلاق نيز دچار تحول و تغيير خواهند شد . بعترين شاهد بر اين مطلب تجربه و شواهد تاريخي است .
ايـن اشكال مبتني است بر نظريه نسبيت علوم و آراي انساني است ; و لازمه آن اين است كه حق و باطل , خير و شر اموري نسبي باشند . نيز معرفت هاي كلي عقلي و نظري چه مربوط به دين چه مربوط به علم همه نسبي باشند . امـا ايـن نظريه باطل است زيرااولا برخي علوم و معارف كلي بوده , دچار تغير و تحول نمي شوند , مثل حسن عدل وقبح ظلم . ثانيا اگر اين نظريه درست باشد كه همه علوم و معارف نسبي اند , خوداصلي كلي و مطلق خواهد بود و اگر درست نباشد , روشن مي شود كه برخي علوم و معارف نسبي نيستند .

تفسير الميزان ج 4 ص 119
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.