مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46197 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تحوّل اين نظام و دگرگوني آن در آستانه قيامت چگونه است؟
از آيات قرآن(1) و احاديث رهبران معصوم((عليهم السلام)) مي آموزيم كه اين نظام كه در حال حاضر بركرات آسمان حاكم است، با پديد آمدن قيامت ديگرگون مي شود و نظام ديگري جايگزين آن مي گردد. بايد توجّه داشت كه اين به معناي درهم ريختن نظام جهان نيست; بلكه به معناي تحوّل و تبدّل نظامي به نظام ديگر است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره طور، آيه 10; سوره تكوير، آيه 1; سوره قيامت، آيه 8.

ـ927ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.