-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46231 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

آيه «كذالك يطبع الله علي كلّ قلب متكبّر جبّار(1); اين چنين خداوند بر هر قلب متكبّر و جبّاري مهري زند.» چگونه با انتخاب و آزادي متكبّران و جبّاران سازگار است؟
چنان كه از آيات كريمه قرآن استفاده مي شود، خداوند داراي دو گونه هدايت است: هدايت عام و هدايت خاص.
هدايت عام براي همه است و قرآن، خود را داراي هدايت عام و همگاني معرّفي كرده است; چنان كه فرموده است: «هدي للناس». اين هدايت از گذر عرضه قرآن به عموم انسانها براي پيروي پديد مي آيد. و هدايت خاص تنها ويژه كساني است كه از هدايت عام خداوند استقبال مي كنند و در آن سوي گام بردارند. اينان شايستگي بهره گيري از هدايت خاصّ خداوند را مي يابند و به احتمال آيه «هدي للمتقين» كه هدايت قرآن را ويژه خدا ترسان دانسته، به هدايت خاص خداوند توسط قرآن نظر دارد.
اگر كسي از قرآن روي برتابد و از دستورهايش پيروي نكند، خداوند او را وامي گذارد و بدن سان آن شخص خوار مي شود و بر قلبش مهر مي خورد كه اين جز بازتاب عمل خود او نيست.
بنابراين، معناي اين آيه كريمه نيز روشن مي شود كه خداوند مي فرمايد: «يضلّ به كثيراً و يهدي يه كثيراً.(2)» به ويژه با توجّه به جمله آخرش كه مي فرمايد: «اِلاّ الفاسقبحا; به وسيله آن جز فاسقان را گمراه نمي كند.»
پس، تقوا و عمل صالح و ايمان، موجب شايستگي براي دريافت توفيق و هدايتهاي ويژه خداوند مي گردد و فسق و ظلم و گناه باعث خواري و سلب توفيق و گمراهي و مهر خوردن بر قلب مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره فاطر، آيه 35.
2 - سوره بقره، آيه 26.

ـ552ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.