-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46353 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيه 164 سوره صافات ( و ما منا الا له مقام معلوم ) را توضيح دهيد .
در تفسيرآيه ( ( ما منا الا له مقام معلوم ) ) دو قول از مفسرين نقل شده است : تفسيراول ، كه مورد تاييد علامه طباطبايي هم هست اين است كه اين آيه با دو آيه بعدش چنانكه از سياق بر مي آيد مربوط به اعتراضي است از كلام جبرييل و ياكلام او و ياراني كه از فرشتگان وحي دارد مطابق اين تفسير آيات سه گانه در اين مقامند كه عقيده مشركين بر الوهيت ملايكه را با بهره گيري از اعتراض خود مشركين باطل كنند .توضيح اين كه مشركين به مربوب و عبد بودن ملايكه اعتراف داشتند منتهي مي گفتند اين ملايكه نسبت به موجودات پايين تر ازخويش در تدبير و تصرف استقلال دارند واز تدبير عالم هيچ چيزي به خداوندمربوط نيست و حال آنكه ملايكه با اقرار به اين مفاد آيات سه گانه اين تلقي را قبول نكرده و مي گويند هر يك وظيفه اي مشخص و مسوليتي معين داريم كه مارا بدان گمارده اند و با گمارده شدن استقلال ديگر معنا ندارد .تفسير دوم ،اين است كه سه آيه مورد بحث كلام پيامبر ( ص ) است كه خود و مومنين رابراي كفار توصيف مي كند تا ايشان را توبيخ بكند بر اساس اين تفسيرآيات سه گانه به آيه ( فاستفتهم ) متصل و مربوط مي گردد تقدير كلام اين چنين مي شود اي پيامبر بعد از آنكه مشركين را مورد بازخواست قرار دادي بگو براي ما مسلمانان در روز قيامت به قدر اعمالمان منزلتي مشخص است. چنانكه قران در حق پيامبر ( ص ) مي فرمايد : ( ( عسي ان يبعثك ربك مقام محمودا؛ اي پيامبر اميد مي رود پروردگارت تو را به مقامي عالي برساند ) ) ، ( اسرا آيه 79 ) . و اما مطلبي كه شما سرور گرامي و ارجمند بيان فرموده ايد كه براساس تفسير دوم دليل محكم كتب اسلامي مبني بر ثبوت مجردات وهمينطور شيعه درباره رسالت نقض مي شود بايستي خاطر نشان كنيم كه تفسير دوم ( بر فرض قبول ) حكمي را درباره مجردات نفيا و اثباتا افاده نمي كند و باز بر اساس تفسير دوم هيچگونه تنافي بين آن و نظر شيعه درباره رسالت ديده نمي شود .افزون بر آن به نظر مي رسد مورد شبهه درسوالتان خيلي هم واضح و روشن نشده است در صورت باقي ماندن شبهه بازبا ما در ارتباط باشيد، ( تفسير كشاف ، ج 4، ص 66 - ترجمه تفسير الميزان ،ج 17، ص 277 ) . ضمنا شما مي توانيد سوالات خود را ( در صورت جا نشدن دريك برگ ) در برگه هاي معمولي نوشته و همه را در داخل يكي از اين اوراق مخصوص و يا فتوكپي آن قرار دهيد و ارسال نماييد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.