-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46356 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:54

تفسير آيه شريفه ( الست بربكم قالوا بلي ) چيست و چرا ما اين جريان را به ياد نداريم و چرا بايد نگران آن باشيم ؟
آيه شريفه ( (... الست بربكم قالوا بلي ) ) به گونه هاي مختلفي تفسير گرديده است : 1- برخي از آن چنين برداشت كرده اند كه قبل از تولد ارواح همه انسان ها درعالم ملكوت وجود داشته و در آن جا گفت و گوهايي بين انسان و خدا انجام گرفته است . اين ديدگاه داراي اشكالات چندي است ؛ از جمله : اولا : مبتني بر نظريه تذكار افلاطوني است كه ملاصدرا آن را ابطال كرده است . افلاطون معتقد بود روح قبل از جسم موجود بوده و همه چيز را مي دانسته و بعد كه با بدن متحد شده همه را فراموش كرده است پس آنچه را كه مي آموزد در واقع ( ( فراگيري ) ) نيست بل ( ( يادآوري ) ) است . ملاصدرا ثابت كرد كه روح جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاست . در بدن در شرايط خاصي ايجاد مي شود و وجود پيش از بدن ندارد .ثانيا : اشكال ديگر آن همان است كه شما اشاره فرموديد كه اگر روح قبلا بوده و در پيمان الهي شركت داشته پس چرا هيچ كس آن را به ياد نمي آورد .2- ديگر مفسران گويند : آيه شريفه بيانگر حقيقت ديگري است و آن فطرت خداجو و خداشناسي آدميان است . بنابراين اذعان به حقيقت توحيد - كه در آيه به لفظ ( ( بلي ) ) آمده - يك اقرار شفاهي نيست × بلكه واقعيتي جبلي و نهادي است كه در ضمير هر انساني حتي منكرين زباني به ربوبيت پروردگار نيز وجود دارد .اين ديدگاه هم از اشكالات فلسفي فوق پيراسته و هم با تحقيقات روان شناختي جديد كاملا سازگار است . براي آگاهي بيشتر ر . ك : 1 ) فطرت شهيد مطهري 2 ) خدا از ديدگاه قرآن شهيد بهشتي ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.