-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

معناي حروف مقطعه در قرآن چيست؟
درباره كلمات مقطعه اوائل برخي سوره ها مانند الم سؤال كرديد، در پاسخ يادآور مي شويم كه درباره اين كلمات نظرات مختلفي از مفسران عرضه شده است كه برخي از آن نظرها را برايتان يادآور مي شويم:
1 - اين كلمات از متشابهاتي است كه تأويل آنها را جز خدا نمي داند.
2 - اشاره به نامهاي خداوند است مثلا الم معناي آن اين است كه «انا الله اعلم; منم خدايي كه مي دانم».
3 - آوردن اين كلمات به اين منظور است كه نشان دهد قرآن مجيد كه همگان از آوردن آن، عاجز و ناتوان مي باشند از همين حروف تهجي كه تمام جملات و كلمات از آنها ساخته مي شوند ساخته شده است بنابراين شما هم اگر مي توانيد از اين حروف چنين كلامها و جملاتي بسازيد در حالي كه نمي توانيد مانند اينكه يك مهندس كه نقشه جالبي براي ساختمان كشيده و آن نقشه را به طرز بديعي پياده كرده است مي گويد اين خانه از اين آجر و گچ و سيمان و آهن درست شده است اين مصالح در اختيار شما و همگان است اگر مي توانيد از اين مصالح شما هم چنين خانه جالب با اين نقشه ي زيبا و بديع بسازيد، قول ديگري درباره كلمات هست كه مرحوم علامه طباطبائي صاحب تفسيرالميزان آن را برگزيده اند كه اين كلمات با محتواي سوره يي كه در آغاز آن قرار گرفته اند ارتباط دارند و اينها رمزهايي هستند ما بين خدا و پيامبر.
ممكن است اينجا اين سؤال مطرح شود كه قرآن مجيد براي تبيين به انسانها است و مگر خداوند از بندگانش باكي داشته تا رمزي با آنان سخن بگويد پاسخش اين است كه صحيح است قرآن مجيد براي تبيين از طريق تفسير پيامبر و

ـ2ـ
امامان معصومين((عليهم السلام)) صورت گيرد چنانكه خداوند مي فرمايد: «لتبين الناس ما نزل اليهم; تا براي آنان بيان كني آنچه به سوي آنان نازل گشته است» بر اين اساس اشكالي ندارد كه برخي از آيات قرآن به خاطر مصالح مهمتري به صورت رمزي معاني را تفهيم كند مانند اينكه مردم به پيامبر و امامان((عليهم السلام)) مراجعه كنند و از طريق آنان به فهم بيشتر و آگاهي وسيعتر درباره قرآن دست يابند و اين راهي باشد براي مراجعه بيشتر مردم تا مسئله رهبري هر چه بيشتر و بهتر تحكيم يابد.
آري معاني آيات قرآن مجيد ابعادي دارد كه برخي از آنها براي انسانهاي ديگر نيز قابل وصول است ولي ابعادي از آن هم جز براي پيامبران و امامان قابل دست يافتن نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.