-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ديدگاه قرآن درباره پيمان و پيمان شكني چيست؟
در قرآن مجيد آيات مربوط به پيمان و پيمان شكني فراوان است. اين آيات با بيانات مختلف عظمت تعهد و پيمان را چنان مطرح ميكند كه در برابر آن هيچ يك از شئون انساني جز در ارتباط با خود به آن پايه از اهميت به نظر نميرسد. و همچنين آياتي در قرآن مجيد پيمانشكني را چنان تهديد ميكند كه مبارزه با عاليترين اصل انساني را.
آيات مربوط به عظمت پديدة پيمان:
1- آياتي است كه وفا به عهد را از مختصات رشد و ايمان محسوب ميدارد مانند:
«لَيسَالبِرَّان تُولُّوا وجوهَكُم قِبلَالمشرِقِ و المَغرِبِ و لكن البِرَّ مَن آمَنَ بالله و اليومِالاخِرِ والملائكةِ والكتابِ والنَّبييّنَ و آتَيالمالَ علي حبِّه ذَويالقُربي واليَتامي والمساكينَ و ابنَالسَّبيلَ والسَّائِلين و فيالرِّقاب واَقامَالصّلوةَ و آتيالزَّ كات والمَوفونَ بعهدِهِم اِذا عاهَدوُا والصَّابِرينَ فيالبَأساءِ والضَّرَّ اءِ و حينَالبَاسِ اولئكالذين صَدقوُا و اولئك هُمُالمُتَّقونَ» بقره/170
[نيكوكاري آن نيست كه روي خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانيد، بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا و روز آخرت و فرشتگان و كتاب الهي و پيامبران ايمان بياورد و در راه محبت الهي مال به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و درماندگان در راه و مستمندان و (نجات دادن) بردگان ميدهد و نماز را بر پا ميدارد و زكات ميدهد و آنان كه موقعي كه پيمان ميبندند، به پيمان خود وفا ميكنند و در مقابل رنج و مشقت و عوامل ترس، بردبار و شكيبا هستند. آنان راستگو و راستكردار و داراي تقوا ميباشند.]
2- آياتي از قرآن مجيد يكطرف عهد و پيمان را خدا معرفي ميكند. در حقيقت هر تعهد مشروعي كه ميان انسانها بسته ميشود، از آن جهت كه شخصيت انساني جنبه الهي دارد و در گرو معاهده قرار ميگيرد، شكستن تعهد و عمل نكردن به پيمان، مخالفت با خدا محسوب ميشود. اين نكته در فرمان مالكاشتر صريحاً تذكر داده شده است. نمونهاي از اين آيات به قرار زير است:
«مِنَالمؤمنين رجالٌ صدقوُا ما عاهدُواالله عليهِ» احزاب/23 [از مؤمنان مرداني در ايفاء به عهدي كه با خدا بستند، صدق ورزيدند.]
پيمانهايي كه مردم با ايمان با يكديگر يا با رهبر عظيمالشان اسلام ميبستند، طرف آنان بطور مستقيم، انسانها و پيمان مربوط به اصلاح زندگي مادي و معنوي خودشان بود، نه عبادتهاي مستقيم، مانند نماز و روزه و با اينحال خداوند آن پيمانها را با جنبة الهي يادآور ميگردد.
3- گروهي ديگر از آيات مسئوليت انسانها را دربارة عهد و پيمانهايي كه ميبندند گوشزد ميكند، مانند:
«و اَوفوُا بِالعهدِ انّ العَهد كانَ مسئُولاً» اسراء/34 [وفا به عهد كنيد، عهد مورد مسئوليت است.]
4- آيات فراواني در قرآن پيمانشكني را سخت محكوم نموده تبهكاري پيمانشكنان را اثبات ميكند. مانند: «فَبما نقضِهِم ميثاقَهُم و جَعلنا قُلوبَهُم قاسِيَةً» مائده/13 [بجهت پيمانشكني كه مرتكب شدند، آنان را لعنت كرديم و دلهايشان را به قساوت مبتلا ساختيم.]
5- بعضي از آيات خود شكني پيمانشكنان را گوشزد ميكند. مانند:
«فمن نكث فانما ينكث علي نفسه» فتح/10 [كسي كه تعهد خود را ميشكند، اين شكست به ضرر او تمام ميشود.]
اين همان نكته است كه گفتيم: بدانجهت كه شخصيت آدمي در حال تعهد وابسته به ايفاي آن است، با شكستن تعهد، شخصيت خود انسان متعهد ميشكند.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 3
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.