-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

دليل اين كه طلا براي مردان حرام است چيست؟ در صورتي كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: ما زن و مرد را از يك سرشت قرار داديم؟

يكي از چيزهايي را كه پيامبر(ص) از آن ها نهي كرد، زينت كردن و پوشش طلا براي مردان بود. علّت ممنوعيت دقيقاً مشخص نيست، ولي شايد عللي از قبيل:

1- تعلق و دلبستگي به دنيا و زخارف آن،

2- حضور مردان در صحنه هاي اجتماعي و اين كه اگر زينت كردن به طلا بين مردان مرسوم شود، آثار شومي از جمله رقابت و مسابقه در دنياگرايي و زيور كردن خواهد داشت،

3- پوشش و زيور كردن به طلا براي مردان باعث تكبّر و نخوّت مي شود.

اين مطالب مي تواند علّت يا حكمت براي تحريم طلا براي مردان باشد، گرچه مرد و زن از يك سرشت آفريده شده اند. زينت كردن زنان باعث جلب محبّت مردانشان ميشود و روايات فراواني وارد شده است كه زنان خود را براي شوهرانشان بيآرايند و زينت خود را اظهار كنند.

از اين رو طلا بر آنان تحريم نشده است، ولي زنان نمي توانند زيور خود را كه در مواضع زينت هست، مانند گردن و دست يا انگشت به مردان نامحرم نشان دهند.

عمده دليل بر حمت طلا براي مردان رواياتي است كه به نقل برخي اكتفا مي كنيم:

1- امام صادق(ع) فرمود: نبايد مرد طلا بپوشد و نمي تواند در ان نماز بخواند. طلا در بهشت زينت مؤمنان خواهد بود.

2- پيامبر(ص) خطاب به علي(ع) فرمود: من براي تو دوست دارم آنچه را كه براي خود دوست دارم و براي تو نمي پسندم آنچه را كه براي خود نمي پسندم. انگشتر طلا به دست نكن. اين زينت تو در آخرت خواهد بود.

فقهاي عظام از روايات وارد شده، تحريم پوشش و زينت كردن به طلا را براي مردان اثبات كرده اند و نماز را با آن باطل مي دانند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.