-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46674 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

لطفاً در مورد زنا توضيح دهيد. منظور آن زنايي كه در قرآن آمده و بايد صد تازيانه بخورد چيست؟ نزديكي با دختران چه حكمي دارد؟ در مورد لواط هم توضيح دهيد.

زنا عبارت است از مباشرت و نزديكي مرد و زن نامحرم، بدون عقد ازدواج دائم يا غير دائم. اگر مرد و زني كه مجرّد باشند و يا همسر داشته باشند، ولي به همسر دست رسي نداشته باشند، دچار عمل زنشت زنا شوند، بعد از اثبات در دادگاه نزد قاضي عادل محكوم به صد ضربه شلاق مي شوند. اگر مرد و زني با در اختيار داشتن همشر مشروع مرتكب گناه زنا شوند، در صورت اثبات نزد قاضي، محكوم به رَجْم (سنگسار) مي شوند. شرايط اجراي حدّ الهي بر مرتكب اين گناه، بلوغ و عقل و ديگر شرايطي است كه در كتاب هاي فقهي آمده است.

زنا با دختر باكره با شرايط مذكور موجب حد مي شود. ماهيّت زنا با دختر و غير دختر فرقي نمي كند. منظور از زنايي كه موجب صد تازيانه مي شود و در قرآن آمده است، زناي غير محصنه است؛ يعني زناي مرد و زني كه يا همسر ندارند يا همسر دارند، ولي در اختيارشان نيست.[4]

الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مأنة جلده و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؛[5] زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد و هرگز در مورد اجراي احكام دين رأفت به خرج ندهيد.

اين آيه در مورد زناي غير محصنه (زن و مرد شوهر دار) است، به قرينة روايات در موارد ديگر حكم زنا به دليل روايات معتبر اعدام يا رجم و يا تبعيد است، مثل زناي با محارم و زناي محصنه و ... .[6]

لواط عبارت است از وطل و دخول يك مذكر از مذكر ديگر. اگر هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند و نزد حاكم ثابت شود، هر دو نفر اعدام است.[7] گناه لواط از گناه زنا بدتر و شديدتر است و عقوبت آن بيشتر است.

در مذمت زنا امام اميرالمؤمنين(ع) در حديثي مي فرمايد: از پيامبر(ص) شنيدم كه فرمود: در زنا شش اثر بد است. سه قسمت آن در دنيا و سه قسمت در آخرت است. امّا آن ها كه در دنيا است، يكي اين است كه صفا و نورانيت را از انسان مي گيرد و روزي را قطع مي كند و تسريع در نابودي انسان ها مي كند. امّا آن سه كه در آخرت است، غضب پروردگار، سختي حساب و دخول در آتش جهنم است.[8]

زنا و لواط از گناهان كبيره است و كسي كه مرتكب اينها شود، دچار عقوبت هاي سخت الهي مي گردد. قرآن مي فرمايد: لا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشة و ساء سبيلا؛[9] نزديك زنا نشويد، چرا كه عمل بسيار زشتي است و راه و روش بدي است.

در مذمّت لواط در قرآن از قول حضرت لوط به قومش آمده است: أتأتون الذكر ان من العالمين؛[10] آيا در ميان جهانيان شما به سراغ جنس مرد مي رويد و همسراني را كه خدا براي شما آفريده است رها مي كنيد؟! شما قوم تجاوزگري هستيد.

هم جنس بازي و آثار شوم آن بر كسي پوشيده نيست. پيامبر اكرم(ص) فرمود: بوي بهشت به مشام كسي كه مورد هم جنس گرايي واقع مي شود، نخواهد رسيد.[11]

[4] همان، ص 463.

[5] نور (24) آية 2.

[6] تحريرالوسيله، ج 2، ص 463.

[7] همان، ص 469.

[8] تفسير نمونه، ج 12، ص 105، به نقل از مجمع البيان، ج 6، ص 414.

[9] اسراء (17) آيه 32.

[10] شعراء (15) آية 165.

[11] تفسير نمونه، ج 15، ص 320.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.