-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چرا بيشتر سوره ها به نام حيوانات است؟

شش سوره به نام حيوانات مي باشند: بقره، أنعام، نحل، نمل، عنكبوت و فيل. بنابراين نمي توان گفت كه بيشتر سوره ها به نام حيوانات است.

وجه نامگذاري سوره ها:

هر سوره اي همزمان با حيات رسول خدا(ص) داراي نام يا نام ها بوده كه از طريق وحي مشخّص گرديده است. پس از رحلت نبيّ مكرّم اسلام(ص) و با مرور زمان، هر سوره و حتّي بسياري از آيات. به خاطر خصوصيات و مزايا و يا اشتمال آن ها بر مسائل و موضوعات خاصي، داراي عناوين و اسامي ديگر گرديد كه از جانب بزرگان و علما به آن سوره ها و آيات داده شد، مثلاً در در وجه نامگذاري سوره هايي كه به نام حيوانات مي باشد (همانند بقره)، از آن جهت به اين اسم نامگذاري شد كه بقره يا گاو بني اسرائيل بيش از هر مسئله ديگري كه در اين سوره وجود دارد، توجه انسان را بر مي انگيزد، يا مثلاً در سورة فيل، داستان فيل سواران ابرهه كه براي ويران كردن كعبه، هجوم آورده بودند و با قدرت خداوند نابود شدند. اين واقعه كه قبل از اسلام رخ داد، مبدأ تاريخ شد و به عام الفيل مشهور گشت.

ياد آوري آن در قرآن، هشداري است به كساني كه از در جنگ و ستيز با خدا و آيين او وارد مي شوند.{1}

[1] محمد باقر حجتي، تاريخ قرآن كريم، ص 99 - 95؛ جواد محدّثي، آشنايي با سوره، ص 29 و 102، با اقتباس و تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.