-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46684 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

لطفاً درباره قداست عدد چهل در آيات و روايات توضيح دهيد.

قرآن كريم در چهار مورد (آيه 51 سوره بقره، 26 سوره مائده، 142 و 15 سوره اعراف) روي عدد اربعين تكيه كرده است. در سوره اعراف ميفرمايد: و واعدناموسي ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتمّ ميقات ربه أربعين ليلة؛ و ما با موسي، سي شب وعده گذاشتيم، سپس آن را با ده شب (ديگر) تكميل نموديم. به اين ترتيب،

ميعاد پروردگارش (با او) چهل شب تمام شد.

اعراف (7) آيه 142.

در احاديث اهل بيتعليهمالسلام براي عدد چهل اثر خاصي ثابت شده است. اميرمؤمنانعليهالسلام فرمود: عمري كه عبدالله جوادي آملي، تسنيم، ج 4، ص 394.

آدمي در آن به كمال عقل ميرسد، چهل سالگي است. حضرت باقرعليهالسلام فرمود: هر كس چهل روز ايمانش مصطفي حسيني، دشتي، معارف و معاريف، ج 4، ص 289، ماده چهل.

را با خدا خالص كند، خداوند محبت دنيا را از دلش بيرون برد، و بينشي به وي عطا كند كه دردودرمان خويش را بداند، و حكمت را در دلش جاي دهد، و زبانش را به حكمت جاري سازد.

4و5 - همان.

از حضرت رسول اكرمصلي الله وعليه وآله روايت شده كه: اگر هر يك از امت من چهل حديث از احاديث مرا كه به حلال و حرام مردم مربوط باشد، محض خشنودي خدا نگهداري كند، خداوند در روز قيامت او را در زمره فقها و دانشمندان دين محشور سازد. از روايات و احاديث ديگري كه روي عدد چهل تكيه دارند استفاده ميشود{P كه اثر ويژهاي دارد.

در مورد اين مسئله كه رمز و فلسفه عدد چهل چه ميتواند باشد و چه واقعيتهايي در حقيقت آن نهفته است، تحقيق و بحث مفصلي لازم است كه در صورت نياز، در سئوالهاي آينده ميتوان پاسخ داد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.