-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

بهترين راه ارتباط با قرآن چيست؟

خواندن آيات الهي و تفكر در معاني و تفاسير آن، نير پند گرفتن از راهنماييها و عبرت گرفتن از وقايعي كه بر سر پيشينيان آمده، بهترين راه ارتباط با قرآن است.

قرآن معجزه جاويدان اسلام و بهترين آموزگار هدايت بشريت است. خداوند در قرآن ميفرمايد: كتاب پربركتي است كه بر تو نازل كردهايم تا در آياتش تدبّر كنند.(1)

امير مؤمنان در مورد صفات پرهيزكاران فرمود: آنها شب هنگام بر پا ايستاده، قرآن را شمرده و باتدبر تلاوت ميكنند و جان خود را با آن محزون ميسازند. داروي درد خود را از آن ميگيرند. هرگاه به آيهاي برسند كه در آن تشويق است، با علاقه فراوان به آن روي ميآورند و چشم جانشان با شوق بسيار در آن خيره ميشود و آن را همواره نصب العين خود قرار ميدهند و هرگاه به آيهاي برسند كه در آن بيم و انذار است، گوش و دل را براي شنيدنش باز كرده، فكر ميكنند! صداي ناله آتش سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانه هايش در گوش جانشان طنين انداز است.(2)

آيات روح بخش قرآن آن چنان با جان و روان و سرشت انسانها مأنوس است كه گويا هيچ سخني دل نشينتر و جامعتر از شنيدن آيات وجود ندارد و اين از معجزه بودن آن حكايت دارد؛ حتي اقوامي كه عرب زبان نيستند، حظّ و بهره كافي را از آن ميبرند و به طور فطري هدايت ميشوند.

خواندن حدّاقل چند آيه در شبانه روز و مطالعه در معنا و تفسير آن از راههاي ارتباط با قرآن است.

پي نوشتها:

1. سوره ص (38) آيه 29.

2. نهج البلاغه فيض الاسلام، ص 604، خطبه 184.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.