-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

خواندن قرآن به زبان عربي ثواب بيشتري دارد يا خواندن معناي قرآن به دليل فهميدن بهتر آن؟

تلاوت قرآن فضيلت بيشماري دارد و سفارشهاي زيادي درباره خواندن قرآن مجيد در روايات معصومين(ع) وارد شده است. سفارش شده است هر كس در شبانه روز حداقل پنجاه آيه تلاوت نمايد.(1) اين سفارشها بيشتر به تلاوت قرآن كريم توجه دارد، منتهي در كنار تلاوت، سفارشهاي زياد ديگري درباره تفهم و تأمل در قرآن مجيد وجود دارد، كه انسان در موقع خواندن، هر آيهاي را كه تلاوت مينمايد، در معاني آن خوب تأمل كند و مراد آن را دريابد و به آنها عمل نمايد. اين از آداب باطني تلاوت قرآن ميباشد. براي تلاوت، آدابي ذكر شده، كه به آداب ظاهري و باطني تقسيم شده است. از آداب ظاهري تلاوت، ميتوان به وضو گرفتن در جاي پاكيزه همانند مساجد، دندانها را مسواك كردن قبل از خواندن، پيش از شروع قرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم گفتن، نيز ترك كردن خوردنيها و نوشيدنيها، كشيدن به هنگام تلاوت، نيز خواندن از روي قرآن اشاره نمود.

از آداب باطني قرآن: فهم اصل كلام الهي، بزرگداشت متكلم (خدا)، حضور قلب، تدبر و انديشيدن در قرآن (كه از حضور قلب بالاتر است)، رفع موانع فهم قرآن همانند وسواس و غيره، تأثيرپذيري از قرآن، ترقي به اين معنا كه خواننده به مرحلهاي ارتقا يابد كه گويا كلام را از خداوند ميشنود.

سفارشهاي خود قرآن و ائمه معصومين(ع) شامل حال هم تلاوت قرآن و هم تدبر و تأمل ميشود كه هر كدام تكميل كننده يكديگر، براي رشد معنوي و روحاني انسان است.(2)

آنچه مهم تر است، تأمل و تدبر و عمل به آيات الهي ميباشد.

پينوشتها:

1 - مرحوم كليني، اصول كافي، ج 2، ص 609.

2 - بهاءالدين خرمشاهي، دانشنامه قرآن، ج اول، ص 21 - 20، چاپ گلشن، 1377 ه' ش، با تلخيص و تصرف.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.