-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46772 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

معناي آية الرحمن علي العرش استوي چيست؟

عرش در لغت[21] به معني چيزي است كه داراي سقف باشد، گاهي به سقف عرش گفته مي شود، گاهي به معناي تخت هاي بلند همانند تخت سلاطين آمده است، چنان كه در داستان سليمان مي خوانيم كه مي گويد: كدام يك از شما مي توانيد (عرش) تخت او (بلقيس) را براي من حاضر كنيد.[22]

هنگامي كه در مورد خدا به كار مي رود و گفته مي شود: عرش خدا، منظور مجموعة جهان هستي است كه تخت حكومت پروردگار محسوب مي شود.

اصولاً جمله استوي علي العرش كنايه از تسلط زمامدار بر امور كشور است، همان طور كه جمله ثل عرشه (تختش فرو ريخت) به معني از دست دادن قدرت مي باشد. درفارسي نيز اين تعبير كنايي زياد به كار مي رود، مثلاً مي گوييم در فلان كشور جمعي شورش كردند و زمامدارشان را از تخت فرو كشيدند، در حالي كه ممكن است اصلاً تختي نداشته باشد، يا جمعي به هواخواهي فلاني برخاستند و او را بر تخت نشاندند. همة اين ها كنايه از قدرت يافتن يا از قدرت افتادن است. بنابراين جمله ثم استوي علي العرش كنايه از احاطة كامل پروردگار و تسلطش بر تدبير امور آسمان ها و زمين بعد از خلقت آن ها است، به طوري كه هيچ موجود كوچك و بزرگي از قلم تدبيرش ساقط نمي شود.[23]

عرش معني ديگري نيز دارد، و آن در مواردي است كه در مقابل كرسي قرار گيرد. در اين گونه موارد كرسي (كه معمولاً به تخت هاي پايه كوتاه گفته مي شود) ممكن است كنايه از جهان ماده باشد و عرش كنايه از جهان ما فوق ماده (عالم ارواح و فرشتگان).[24]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.