-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46817 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منظور از آية 11 سورة مجادله چيست و احترام به چه كساني را توصيه مي كند؟

جمعي از مفسران در شأن نزول اين آيه نقل كرده اند كه پيامبر در يكي از روزهاي جمعه، روي صُفه (سكوي بزرگي كه در كنار مسجد قرار داشت) نشسته بود و گروهي نزد حضرت حاضر بودند. در اين هنگام گروهي از مجاهدان جنگ بدر وارد شدند، ولي هيچ كس براي جادادن به آن ها از جاي خود تكان نخورد. اين امر بر پيامبر(ص) كه پيش كسوتان در ايمان و حضور در جبهه هاي جهاد را مورد احترام خاصي قرار مي داد، گران آمد و از اين كار ناراحت شد. به بعضي كه اطراف حضرت نشسته بودند، فرمود: برخيزيد. چند نفر را از جا بلند كرد تا تازه واردها بنشينند. عمل پيامبر(ع) بر آن چند نفر كه از جا برخاسته بودند، ناگوار آمد و منافقان هم كه از هر فرصتي براي تحريك افراد و شوراندن آنان عليه پيامبر استفاده مي كردند، به بهانة دل جويي و همراهي خواستند آنان ر نسبت به پيامبر (ص) بدبين كنند. در اينجا آية 11 مجادل نازل شد فرمود: اي كساني كه ايمان آورده ايد! هرگاه به شما گفته مي شود به مجلس وسعت بخشيد و جا باز كنيد و به تازه وارد ها جا دهيد، اطاعت كنيد، تا خداوند جاي شما را در بهشت وسعت بخشد و هنگامي كه گفته مي شود از جاي خود برخيزيد، برخيزيد كه اگر چنين كنيد خداوند آن ها را كه ايمان آورده اند و كساني را كه از علم بهره دارند، درجات عظيمي مي بخشد.

اين آيه يكي از آداب نشستن در مجالس را براي اهل ايمان تشريح مي كند. به مفاد اين آيه مؤمن وقتي در مجلسي، صف نماز جماعت و هر جاي ديگري نشسته بايد جمع تر بنشيند و به تازه واردها جا دهد. اگر جا نبود، به احترام بزرگترها و پيش كسوت ها به خصوص كساني كه در ايمان و تقوا و دانش پيش تازند و بر ديگران سبقت دارند، از جا بلند شود و جاي خود را به آنان دهد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.