-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيهء 89از سورهء نساء مي گويد: . آيا ما مي توانيم باتوجه به اين آيه , رأساً اقدام كنيم ؟

منافقان همان كفّاراند, با چهرهء اسلامي , كه در حقيقت كافرند. لذا در آيهء قبل به مسلمانان خطاب مي كند:

آنان به گونه اي هستند كه دوست دارند شما مسلمانان به كفر باز گرديد, ولي خدا آنان را رسوا كرده است .بنابراين با آنان بجنگيد و درباره آنان كوتاه نياييد>.

همان طوري كه مشاهده مي شود, اين آيات خطاب به مسلمانان و به تعبير صحيح تر خطاب به امّت اسلامي است , به قرينهء ضميرهاي جمع (فمالكم , فخذوهم و اقتلوهم ) أمّت اسلامي بدون امام فرض نمي شود. اگر قرار است بامنافقان يا با كفّار جنگ بشود, بايد تحت فرماندهي امام و رئيس امت اسلامي صورت بگيرد. جنگ با كفار و بامنافقان مانند امر به معروف و نهي از منكر در موارد جزئي نيست كه بتوان آن را گاهي به صورت فردي انجام داد, بلكه جنگ مرحله اي بالا از امر به معروف است كه بدون حاكميت امام و رهبر ديني انجام آن متصوّر نيست , زيرا تشخيص نفاق از غير نفاق و منافق از غير منافق و كافر از غير كافر و تشخيص زمان و مكان و موقعيت عمليات و برنامه ريزي براي اين كار و مصلحت داشتن جنگ و قتال , همه از مسائلي نيست كه هركس خودسرانه بتواند و بخواهد آن راعملي سازد. لذا برجامعهء مسلمانان است كه با تبعيت از رهبري ديني (پيامبر و امام معصوم و فقيه جامع الشرايط) بارعايت مصالح اقدام به اين گونه كارها بشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.