-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46882 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:53

چند روايت دربارهء اجر و ثواب ساخت نهاد قرآني , مثل دارالقرآن براي ترغيب خيرين محلّي وغير محلي ارسال فرماييد.

برادر عزيز و گرامي ! از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد سپاس گزاريم .

قرآن كتابي است داراي صفات و فضايل منحصر به فرد كه هيچ كتابي را نمي توان با آن مقايسه نمود.

كتابي كه پيغمبر اكرم 6در حقش فرمود: .(1)

كتابي كه امام صادق 7به نقل از رسول خدا6 فرمود: .(2)

كتابي كه امام صادق 6 فرمود: .(3)

كتابي كه باز امام صادق 6فرمود: ; يعني هر كسي بيشتر قرآن بخوند درجه و مقامش بالاتر است .

وقتي قيامت مي شود, به قاري قرآن گفته مي شود: .(4)

كتابي كه پيامبر گرامي اسلام 6فرمود: .(5)

كتابي كه باز پيامبر6فرمود: .(6)

و بالاخره كتابي كه باز پيامبر6فرمود: .(7)

روشن است كتابي كه اين همه ارج و عظمت دارد, هر اندازه پول براي احياي آن و ساخت ساختمانش بدهند وخرج كنند, بهترين اجر و ثواب را خواهد داشت .

ثانياً: به طور كلّي ساخت بنا براي امور خيريه , مثل مدرسه و بيمارستان و دانشگاه و به خصوص مهد قرآن , اجر وپاداش فوق العاده دارد و روايات فراواني در اين مورد وارد شده است , از جمله امام صادق 7فرمود:1 فرزند صالحي كه برايش از خداوند آمرزش بخواهد;

2 قرآني كه تلاوت كرده است ;

3 چاهي كه حفر نموده است ;

4 درختي كه كاشته است ;

5 چشمهء آبي كه به جريان انداخته است ;

6 سنت حسنه اي كه از خود باقي گذاشته است , مثل ساخت ساختمان >.(8)

(پـاورقي 1.حرعاملي , وسائل الشيعه , ج 4 ص 828 حديث 3

(پـاورقي 2.همان , ص 830

(پـاورقي 3.همان , ص 841

(پـاورقي 4.حرعاملي , وسائل الشيعه , ج 4 ص 842

(پـاورقي 5.همان , ج 4 ص 844

(پـاورقي 6.همان , ص 825

(پـاورقي 7.همان , ص 826

(پـاورقي 8.محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 6 ص 293مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.