-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46961 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

چند آيه در قرآن از آيات سياسي است ؟ در چه سوره هايي و در مورد چه كساني است ؟

آيات سياسي در قرآن زياد است , ذكر همه براي ما ميسّر نيست . به ذكر چند آيه بسنده مي شود:

1 به مسلمانان فرمان مي دهد كه بيگانگان را محرم اسرار خود قرار ندهيد.(1)ء

2 در مقابله و مواجهه با مخالفان , ده فمران صادر مي كند.(2)

3 فرمان مي دهد: با قوم طرح دوستي نريزيد.(3)

4 از مداهنه و سازش كاي با غير خودي كه روش بازيگران سياسي است , جلوگيري مي كند.(4)

5 مي پذيرد حكومت براي حفظ نظام , جاسوس و اطلاعاتي داشته باشد.(5)

6 نقش رهبر را در زندگي بيان مي كند.(6)

بالاءخره همهء آياتي كه دربارهء حكومت و حاكم نازل شده است و به قول استاد مرحوم محمد تقي شريعتي سوره ءمائده همهء حوادثي را كه پيامبر6از آن ها مي ترسيد, در بر دارد. اگر اسامي امت ها و ملل مختلف را كنار بگذاريم ,درست با جامعهء مسلمان بعد از رحلت انطباق كامل دارد.(7)

چنان كه ملاحظه مي فرماييد طبق عقيدهء ايشان تمام 120آيهء سورهء مائده جنبهء سياسي دارند و دربارهء خلافت حضرت علي 7و كارشكني ومخالفت خلفاي راشدين و پيروان آنان نازل شده است .

(پـاورقي 1.آل عمران (3 آيهء 28

(پـاورقي 2.نحل (16 آيات 125ـ 128

(پـاورقي 3.ممتحنه (60 آيهء 13

(پـاورقي 4.قلم (68 آيات 8و 9

(پـاورقي 5.حجرات (49 آيهء 12

(پـاورقي 6.اسراء (17 آيهء 71

(پـاورقي 7.محمد تقي شريعتي , خلافت و ولايت از نظر قرآن و سنت , ص 41

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.