-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46968 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

براي حفظ كل قرآن چه روش را پيشنهاد مي كنيد؟

براي حفظ قرآن سه روش بيان شده است :

1 تكرار و تمرين ;

2 استفاده از نوارهاي ترتيل ;

3 نوشتن آيات .

به نظر افراد مجرّب اولي بهترين روش ها است .

در حفظ قرآن در شرط وجود دارد: فردي و عمومي .

در شرط فردي توجه به نكات زير لازم است :

1 حافظ در وهله اول تن صداي خود را امتحان كند كه قوي است يا متوسط و يا ضعيف ؟

سپس آزمايش كند كه اگر تند بخواند, بهتر ياد مي گيرد يا كند و يا متوسط. هر كدام بهتر بود, همان را انتخاب كند.

2 در مواقعي به حفظ قرآن بپردازند كه مغز در آرامش كامل قرار دارد. در اين خصوص به نكات زير توجه شود:

مكان حفظ; توصيه مي شود حفظ در مكان ثابت صورت بگيرد. محيط حفظ به گونه اي باشد كه ذهن در يك جامتمركز شده و پراكنده نشود.

ب ) زمان حفظ; اوقاتي كه انسان از آرامش ذهني بيشتري برخوردار است , عبارت است از اول صبح تا قبل ازطلوع آفتاب .

ج ) پرهيز از اشتغالات غير ضروري , مثلاً اگر دانش آموز يا دانشجو است , علاوه بر كارهاي مربوط به تحصيل , به كارهاي غير ضروري نپردازد, زيرا يكي از عوامل مهم حفظ قرآن , تمركز است .

د) داشتن نظم در كار.

در اين مورد بسيار به جا است نكات زير را مد نظر قرار بدهد:

نكتهء اول : وقت حفظ كردن را مشخص كند و هيچ گاه آن را تغيير ندهد و هر روز در آن ساعت به حفظ قرآن بپردازد.

از جملهء موارد رعايت وقت اين است كه بين وقت ها فاصله نيندازد, مثلاً اين طور نباشد كه يك هفته حفظ كند,هفتهء دوم تعطيل نمايد و در هفتهء سوم مجدداً به حفظ بپردازد.

نكتهء دوم : بهتر است هنگام راه رفتن به حفظ قرآن نپردازد.

نكته سوم : كم كم حفظ كند,اما با كيفيت خوب .

دربارهء شرايط عمومي از ذكر نكاتي ناگزيريم :

1 از يك قرآن استفاده كرده و تا آخر آن را تعويض نكند. بهترين چاپ , عثمان طه است .

2 آغاز حفظ قرآن از حفظ اسامي سوره ها باشد, به اين ترتيب , اسامي سوره هارا دخه تا ده تا تقسيم كند. اول ده تاي نخست را حفظ كند, بعد ده تاي دوم را و همين طور... .

بعد از حفظ اسامي به حفظ سوره ها بپردازد.

پيشنهاد مي شود از جزء سي ام شروع كند, چون به خاطر كوتاه بودن سوره ها زود حفظ مي كند و باعث دلگرمي واميدواري مي شود.

3 بهتر است براي حفظ آيات سوره آن را به چند دسته تقسيم كند و دسته دسته حفظ كند.

4 حافظ آن چه را حفظ مي كند, براي ديگري بخوامند و او گوش كند و اغلاطش را بگيرد.

5 گوش دادن به نوارهاي ترتيل سفارش مي شود.

6 فراگيري صرف و نحو عربي براي حفظ قرآن بسيار مؤثر است .

تذكر: محقق طوسي براي نگهداري محفوظات مطلب قابل توجّهي در كتاب آورده است .توجه شما را به آن جلب مي كنيم :

از قوي ترين ابزار براي نگه داري محفوظات و به حافظه سپردن , تلاش و كوشش , تمرين و ممارست , كم خوري ,خواندن نماز شب با خضوع و خشوع و قرائت قرآن است .(1)

در كلام محقق طوسي براي حفظ و نگه داري محفوظات پنج عامل ذكر شده است :

اول : تلاش و كوشش بر نگه داري ;

دوم : ممارست و تمرين محفوظات ;

سوم : كم خوي ; بايد بهاندازهء نياز به بدن غذا رساند;

چهارم : خواندن نماز شب با خضوع و خشوع خاصي ;

پنجم : قرائت و تلاوت قرآن مجيد.(2)

(پـاورقي 1.سفينة البحار, ج 2 از مجلات 8جلدي , چاپ دارالاءسوة, محدث قمي .

(پـاورقي 2.اقتباس از دانشنامهء قرآن , ج 1 ص 942ـ 944 به كوشش بهاءالدّين خرمشاهي .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.