-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

تفسير آيهء (سوره ص , آيهء 35 چيست ؟

مفسّران و محدّثان در آيهء 34همين سوره (ما سليمان را آزموديم و بر كرسي او جسدي افكنديم .سپس به درگاه خداوند انابه كرد و به سوي او بازگشت ).

تفسيرهاي مختلفي نقل كرده اند كه به نظر بعضي , از همه موجه تر و روشنتر اين است كه : حضرت سليمان آرزو داشت فرزندان شجاع و با تدبيري داشته باشد كه در ادارهء كشور و مخصوصاً جهاد با دشمن به او كمك كنند.

او داراي همسران متعدد بود با خود گفت : با آنها آميزش مي كنم تا فرزندان متعددي نصيبم شود, و غفلتاًكلمة را نگفت ; يعني به جاي اتكال به نيرو و مشيت خداوندي به خواست خود تكيه زد.

خداوند متعال براي تنبّه و بيداري او از هيچ يك از همسران فرزندي به او عنايت نفرمود جز از يك همسرآن هم ناقص الخلقة, كه همچون جسدي بي روح آن را آوردند و بر كرسي و تخت او نهادند.

حضرت با مشاهدهء جسد به فكر فرو رفت و ناراحت شد كه چرا يك لحظه از خدا غافل شد و به قدرت ونيروي او اتكا نكرد; از اين جهت توبه كرد و عذر خواهي نمود.

آيهء 35كيفيت توبه اش را ذكر مي كند, كه گفت : پروردگارا! مرا بيامرز. و در پي آن ابراز داشت : حكومتي به من عطا كن كه بعد از من براي كسي نباشد.

بعضي گفته اند: اين گونه درخواست از پيامبر بزرگواري همچون سليمان خوب نبود, چون تقريباً از آن برداشت بخل مي شود.

مناسب ترين پاسخي كه به شبههء فوق داده اند, اين است كه حضرت سليمان 7از خداوند خواست يك نوع حكومت توأم با معجزات ويژه به او عنايت كند كه ديگران چنان ويژگي را نداشته باشند, چنان كه حضرت موسي عصا و يد بيضا داشت كه ديگران نداشتند و آتش براي حضرت ابراهيم 7سرد و خاموش شد وپيامبر6معجزه مخصوصي به نام قرآن , حضرت سليمان هم حكومت بر باد و جنّ و شياطين داشت كه ديگران نداشتند, پس حضرت درخواست كردند سلطنتي با خصوصيات و ويژگي هاي مخصوص به او عنايت كند.

اين براي پيامبران نقص نيست كه براي خود تقاضاي معجزهء ويژه كنند تا وضع آنها كاملاً مشخص از ديگران باشد.

حضرت سليمان اين درخواست را براي خودش كرده و هرگز نخواسته كه از كسي دريغ شود.

به تعبير ديگر: آن حضرت هيچ گاه از خدا درخواست نكرد ديگران از چنين سلطنتي محروم شوند.

بين اين كه انسان از خداوند سلطنتي مختص به خود رادرخواست كند (سلطنتش ويژگي خاصي داشته باشد) و اين كه سلطنت را تنها براي خودش بخواهد و آرزويش اين باشد كه ديگران هرگز به چنان سلطنتي نائل نشوند,(1) فرق است .

(پـاورقي 1.ر.ك : تفسير الميزان , ج 17 ص 322 ذيل آيهء 35 سورهء ص و تفسير نمونه , ج 19 صفحه 282ـ 283

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.