-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47077 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

شخصي در مورد پسر سه يا چهار ماهه اش خواب بدي ديده كه در خواب به او مي گويند: فرزندت قاتل خواهد شد! كودك اكنون دو ساله است، كودكي باهوش كه هنگام شنيدن صداي قرآن يا اذان از بازي دست مي كشد و با قرار دادن دو دست خود روي گوش هايش الله الله مي گويد، تفسير اين خواب چه چيزي مي تواند باشد و چگونه پدر و مادر كودك در مورد چنين خوابي نگران نباشند؟

برادر گرامي! به شخصي كه چنين خوابي را ديده است بگوييد نگران نباشد، زيرا بسياري از خواب ها يا اصلاً تعبير نمي شود يا اگر تعبير شود، با آن چه در خواب ديده است، مطابقت نخواهد داشت، ديدن بعضي از حوادث در خواب به حالات و عوارض جسمي و روحي شخصي بستگي دارد، مثلاً شخصي اگر در طول روز در فكر بعضي از مسائل باشد يا حتي غذاي خاصي را خورده باشد، ممكن است خواب هايي را ببيند كه فكرش را نمي كرد. كمتر خوابي وجود دارد كه زير مجموعة خواب صادق قرار گرفته و به شكلي كه ديده شده است تعبير شود. البته ديدن خواب بد چه بسا از القاءات شيطاني باشد كه درعالم خواب انسان را با حوادثي وحشتناك و اندوهگين مي كند. در تأييد اين مسئله احاديث و روايات بسياري نقل شده است كه به بعضي اشاره مي كنيم.

رسول خدا (ص) فرمود: خواب ها سه نوع است: يا بشارتي است از طرف خدا يا حديث نفس است ( يعني آن چه در طول روز گفته يا بدان فكر كرده آن را مي بيند) يا وحشت و ترس است كه از جانب شيطان بدو نشان داده شود، پس اگر هر كدام از شما خوابي ببيند كه باعث سرور و خوشحالي اش شود، آن را به هر كسي مي تواند بگويد ، ولي اگر خوابي ديد كه او را ملول و ناراحت كرده است، آن را به كسي نگويد، پس به پا خيزد و نماز بخواند.(1) شايد مراد حضرت از اقامة نماز از بين بردن كراهت قلبي است كه از طريق ديدن خواب بهاو رسيده است.

در حديث به نكته خوبي اشاره شده است كه هر رؤيايي را براي هر شخصي خصوصاً اگر رؤيايي باشد كه با حوادث همراه است، باز گو نكند.

رسول خدا (ص) در حديثي جداگانه فرمود: خواب ها مگر بر دانشمندي آگاه و خيرخواه گفته نشود.(2)

در حديث ديگر مي خوانيم كه امام باقر (ع) از پيامبر گرامي (ص) نقل فرمود: خواب شخصي مؤمن بين زمين و آسمان در بالاي سر بينندة خواب معلق مي ماند تا اين كه خود تعبير كند، يا اين كه به ديگري بگويد و او برايش تعبير كند. زماني كه تعبير شد، در كنار انسان فرمود مي آيد و انجام مي شود، پس خواب هايتان را جز به افراد عاقل و دانا نگوييد.(3)

در هر حال عالم خواب، عجيب و غير قابل تفسير و تحليل است. اگر كسي خواب خوبي ديد، شايد بشارتي از طرف خدا باشد و نقل آن نزد ديگران معني ندارد، اما اگر خواب بدي ديد، به خدا پناه ببرد و هرگز تفأل بد نزند كه حتماً حادثه اي اتفاق خواهد افتاد. چنين خواب هايي را نزد هيچ كسي نگويد، مگر نزد عالمي دانشمند و با تقوا، و در نهايت با دادن صدقه خيال خود را راحت كند كودكي كه اكنون دو ساله است و نسبت به مسائل ديني علاقه نشان مي دهد، او را بايد تحسين كرد و در تربيتش دقت نمود و اين را خوب به خاطر سپرد كه تربيت در دورة كودكي و نوجواني نقش اساسي در پي ريزي شاكلة اخلاقي و تربيتي فرد در آينده دارد و در نتيجه پدر و مادر كودك به جاي نگراني از خوابي كه ريشه اي ندارد، در تربيت فرزند خود كوشا باشند و بر خدا توكل كنند كه ترس و نااميدي علامت شكست و پيروزي شيطان است.

پي نوشت ها :

1 - كنزالعمال، چاپ 15 ، ص 363.

2 - همان، ص 365.

3 - بحارالانوار، چاپ 58، ص 174؛ گفتار فلسفي ، كودك از نظر وراثت ج1، ص 375.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.