-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47079 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114

چرا گناهكاران از قرآن بهره نميگيرند؟

در بعضي از آيات به اين مطلب اشاره شده كه قرآن براي مؤمنان شفا و رحمت و براي ظالمان خسارت است.(1)

اما چرا ظالمان به جاي استفاده از قرآن وهدايت شدن، نتيج? معكوس ميگيرند؟

مفسران نوشته اند:نه تنها در اين آيه كه بسياري ديگر از آيات ميخوانيم دشمنان حق به جاي اين كه از نور آيات الهي، دل و جان خود را روشن سازند و تيرهگيها را بزدايند، بر جهل و شقاوتشان افزوده ميشود، به اين دليل آن كه خمير ماي? وجودشان بر اثر كفرو ظلم و نفاق، به شكل ديگري درآمده، لذا هر جا نور حق را ميبينند، به ستيز با آن بر مي خيزند. ستيز با حق، بر پليدي آنها ميافزايد و روح طغيان و سركشي را در آنها تقويت ميكند.يك غذاي نيرو بخش را اگر به عالم مجاهد و دانشمند مبارزي بدهيم، از آن نيروي كافي براي تعليم و تربيت و يا جهاد در راه حق ميگيرد، ولي همين غذاي نيرو بخش را اگر به ظالم بيدادگري بدهيم، از نيرويآن براي ظلم بيشتر استفاده ميكند. تفاوت در غذا نيست، تفاوت در مزاجها و طرز تفكرها است (2)

افراد گمراه و گناهكار لجوج چون بر گناهشان اصراردارند، از قابليت هدايت افتاده و هرگز نميتوانند از قرآن بهرهاي ببرند، اما گمراهاني كه در جستجوي حقّند، بي شك از قرآن بهره ميگيرند، به اين شرط كه از آيات الهي استفاد? صحيح بكنند، در عين حال صِرف يك خطا و يا ارتكاب بعضي از گناهان موجب ميشود كه انسان نتواند از قرآن بهرهمند شود.

توبه بعد از گناه يكي از سفارشهاي مكرّر و مورد تأكيد قرآن است، پس اگر توبه كرد، در واقع از هدايت قرآن بهره گرفت، مولاي متقيان اميرالمؤمنان فرمود: از اين كتاب بزرگ آسماني براي بيماريهاي خود شفا بخواهيد و براي حل مشكلاتتان از آن ياري بطلبيد ، چرا كه در اين كتاب درمان بزرگترين دردها است: درد كفر و نفاق و گمراهي و ظلالت.(3)

پاورقي:

1 - اسراء (17)، آي? 82.

2 - تفسير نمونه، ج 12، ص 238. با تلخيص.

3 -نهج البلاغه، خطبه 176.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.