-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47105 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:38

منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟

قرآن كريم از دو جهت انسان را آزاد و صاحب اختيار مي داند: يكي از جهت انديشه و پذيرش عقيده و مذهب ؛ ديگري از ناحيه كردار و گفتار.

دربارة انتخاب عقيده مي فرمايد: لا اكراه في الدين ؛ در قبول دين اكراهي نيست.(1)

و مي فرمايد: فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؛ بندگان مرا بشارت ده، كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آن ها پيروي مي كنند.(2)

دربارة آزادي مي فرمايد: انّا هديناه السّبيل اما شاكراّ و امّا كفوراً؛ (3) ما راه را به او نشان داديم ، خواه شاكر و پذيرا باشد، يا كفران كننده و ناپذيرا، و فرمود: و ان ليس للأنسان الا ما سعي، (4) بر آدمي جز نتيجه تلاش چيزي نيست.

نيز فرمود: كل نفس بما كسبت رهينة؛ هرانسان در گرو كار خود مي باشد.(5) و : من عمل صالحاّ فلنفسه و من أساء فعليها؛ (6) هر كس كار نيك انجام دهد، به سود خود انجام داده است و هر كس كار بد انجام داده است، بر زيان خود او مي باشد.

اين آيات نشان از آن است كه قرآن با صراحت آزادي انسان را در دو حوزة انديشه و عمل مورد تأييد و تأكيد قرار داده ، آزادي و اختيار انسان را زير بناي تشريع خود دانسته و سرنوشت او را در دست وي مي داند.

به اين نكته بايد توجه كرد كه آزادي انسان بدين معني نيست كه اگر به هر كاري دست بزند و يا هر عقيده اي را برگزيند، درست است و خوش بختي او در آن است و يا نبايد مؤاخذه شود، بلكه به اين معنا است كه مختار و آزاد است، ليكن اگر بخواهد به سعادت برسد، بايد با اختيار خود عقيده درست انتخاب كند و اعمال نيك و خوب انجام دهد. به ديگر سخن: خداوند انسان را آزاد آفريده و با دادن عقل و فرستادن پيامبران، عقيده صحيح و اعمال صالح را به انسان معرض كرده و از پذيرفتن عقايد باطل و اعمال ناشايست برحذر كرده، در اين مورد به او اعلان خطر كرده است.

قرآن در اين مورد مي فرمايد: والعصر انّ الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؛ قسم به عصر كه همة انسان ها در خسارت و زيانند، مگر آنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شدند.

پي نوشت ها :

1 - بقره (2) آيه 256.

2 - زمر (39) آيه 17 و 18.

3 - دهر (76) آيه 3.

4 - نجم (53) آيه 39.

5 - مدثر (74) آيه 38.

6 - فصلت (41) آيه 46.

7 - عصر (103) آيه 1 تا 3.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.