-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47166 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

قرآن كريم، چه تأثيري بر هدايت گري در آغاز بشر، داشته است؟

پرسشگرگرامي! پرسش جناب عالي، مبهم است; اگر منظورتان اين است كه قرآن مجيد، چه تأثيري بر هدايت انسانها قبل از پيامبر اكرمو قبل از نزول خود داشته است، بايد گفت: قرآن به اين اسم، آيات مشخصي است كه بر پيامبر اكرمنازل شده است و طبعاً، قبل از نزول تحققي نداشته، تا تأثير آن را بررسي نماييم، اما اين نكته لازم است مدّ نظر قرار گيرد كه همة كتابهاي آسماني كه بر تمام پيامبران گذشته نازل شده، جزئي از محتواي قرآن بوده و روح كلي هدايتگري قرآن، در آنها جريان داشته است. پيامبر اكرم و كتابش خلاصة و بلكه جامع همة كتب و انبياي گذشته است و آنها، بخشي از هدايت گري قرآن را جلوه دادهاند.

نام احمد، نام جمله انبياستچون كه صد آيد، نود هم پيش ماست

قرآن مجيد ميفرمايد: وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَـَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَـَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه;(مائده،48) و اين كتاب را به حق، بر تو نازل كرديم، در حالي كه كتب پيشين را تصديق ميكند، و حافظ و نگاهبان، آنها است.تمام كتابهاي آسماني، در مسائل اصولي هماهنگي دارند. و هدف واحد، يعني تربيت و تكامل انسان را تعقيب ميكنند، گرچه در مسائل فرعي، به مقتضاي قانون تكامل تدريجي، با هم تفاوتهايي دارند و هر آيين تازه، مرحله بالاتري را ميپيمايد، و برنامه جامعتري دارد. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه اشاره به همين حقيقت است كه قرآن، اصول كتب پيشين را تصديق و در عين حال، برنامة جامعتري پيشنهاد ميكند.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 4، ص، دارالكتب الاسلاميه.)

در روايات ما نيز به اين نكته اشاره شده است كه قرآن، جامع همة هدايتهاي كتب آسماني قبلي است و آنها، بخشي از هدايت گري قرآن را به دوش كشيدهاند.

پيامبر اكرمميفرمايد:

به من سورههاي طولاني، به جاي تورات، و سورههاي صد آيهاي، به جاي انجيل، و سورههاي دوگانه و قابل تكرار، به جاي زبور داده شده است و سورههاي مفصل كه شصت و هشت سوره است، اضافه بر آنها، به من عطا شده، و اين قرآن، غالب و شاهد بر كتب ديگر است، تورات از آن موسي، انجيل از آن عيسي، و زبور از آن داوود است.(اصول كافي، شيخ كليني;، ج 6، ص 392، انتشارات اسوه)

از اين گونه روايات، زياد داريم كه حاكي از آن است كه كتابهاي پيامبران گذشته، بخشي از هدايت گري قرآن را به عهده داشتهاند و قرآن روح جامع آنها بوده كه ساري و جاري در همة آنها است. و بدين صورت، نقش قرآن در هدايتگري امتهاي قبلي، روشن ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.