-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47167 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا تا به حال، كسي حروف مقطّعه قرآن را ترجمه نكرده است؟

پرسشگر گرامي! حروف مقطّعه كه در آغاز 29 سوره قرآن قرار گرفته است، چنانكه از نامش پيدا است اين حروف، حروفي بريده از هم به نظر ميرسد و كلمهاي تشكيل نميشود تا قابل ترجمه به زبانهاي ديگري باشد، امّا اين به معناي اين نيست كه اين حروف بر چيزي دلالت نميكنند; حروف مقطعه قرآن، هميشه جزء كلمات اسرارآميز قرآن، محسوب ميشده و مفسّران براي آن، تفسيرهاي متعدّدي، بيان كردهاند; اگرچه قابل ترجمه و برگردان نيست. اين حروف، حاكي از رمزي بين خداي متعال و رسول گرامياشهست كه ديگران از آن اطّلاعي ندارند و مقداري از واقعيت و معناي اين رمزها، توسط اهلبيت:، براي ما بيان شده است; مثلاً در برخي روايات آمده كه اين حروف، اشاره به نامهاي خداي متعال است; براي نمونه المص اشاره به انا الله المقتدر الصادق ميباشد; يعني من خداي تواناي راستگو هستم.(تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 6، ص 78، دارالكتب الاسلاميه.)

مرحوم علامه طباطبايي، نكته ديگري را مطرح كرده كه ميان حروف مقطّعه و محتواي سورهها، ارتباط خاصّي است و البته اين ارتباط ممكن است بسيار عميق و دقيق باشد كه فهمهاي عادي به آن راه نيابد.(يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ص 239، اسوه.)

با اين توضيح، حروف مقطعه قابل ترجمه نيست، ولي قابل تفسير و تأويل بوده، بيمعنا نيستند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.