-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47269 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:418

چرا در قرآن كريم از شرق و غرب صحبت شده; ولي از شمال و جنوب سخني به ميان نيامده است؟

علامه طباطبايي; در ذيل آيه: قُلْ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَأُ إِلَيَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ; (بقره، 142) بگو: مشرق و مغرب از آن خداست; هر كه را خواهد به راه راست هدايت ميكند. اين پرسش را مطرح ميكند، كه چرا خداوند از ميان تمام جهات، تنها دو جهت مشرق و مغرب را ذكر كرده است؟ و در پاسخ آن ميگويد: چهار جهت اصلي داريم: شمال، جنوب، مشرق و مغرب، و چهار جهت فرعي: شمال غربي، شمال شرقي، جنوب غربي و جنوب شرقي. پايه و اساس اين هشت جهت، مشرق و مغرب است و شمال و جنوب و ديگر جهات به وسيلة مشرق و مغرب تعيين ميشوند. بعلاوه، مشرق و مغرب دو جهت نسبي و اضافي هستند، كه با طلوع و غروب خورشيد يا ستارگان تعيين ميشوند. هنگاميكه مشرق و مغرب مشخص شد، اگر يك خط از نقطة قطب شمال به نقطة قطب جنوب وصل كنيم (كه به آن نصف النهار مبدأ ميگويند) تمام نقاط روي زمين يا در شرق قرار ميگيرد و يا غرب واقع ميشود، به جز دو نقطة موهوم شمال و جنوب حقيقي، كه در قطب شمال و قطب جنوب قرار دارند. بنابراين، جهت شرق و غرب، ديگر جهات را در بر دارد.(ر.ك: ترجمة الميزان، علامه طباطبايي، مترجم، ناصر مكارم شيرازي، ج 1، ص 444 - 445، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.