-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47279 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه ميتوان به وسيله قرآن كريم التهاب و اضطراب را از چهره شست؟ چگونه قرآن فكر ما را از هر كار زشتي پاك ميكند؟

از نظر قرآن كريم، راه رفع اضطراب و به وجود آمدن آرامش در انسان ياد خدا و اهميت دادن به آن چه او از انسان خواسته است انجام وظايف ديني مايه آرامش و شادي و سرور در دو جهان است: أَلاَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَغنُّ الْقُلُوب ;(رعد، 28) آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش مييابد، در حقيقت ايمان به خدا از مهمترين عوامل شادي و آرامش انسان است. با مراجعه به كتاب ادعيه، مثل مفاتيح الجنان و صحيفه سجاديه و مناجات با خدا و تفكر در نعمتها و آفريدههاي خدا انجام آن چه را كه او از ما خواسته است، ميتوان به آسايش دروني نايل شد; البته برخي از اعمال تأثير بيشتري در تقويت ايمان و پيشرفت انسان به سوي كمال دارد; مانند قرائت قرآن و تدبر در آن، نمازهاي نافله، به ويژه نماز شب، با وضو و طهارت بودن، زيارت علمأ، زيارت اهل قبور، نيكي به خلق براي رضاي خدا و...كه اهل بيت: به آن سفارش كردهاند.

تعاليم روح بخش قرآن كريم، و توجه به عظمت خداوند متعال و توجه به حاضر و ناظر بودن خداوند متعال در همه حال، مبدأ حركت و فعاليت انسان به سوي نيكيها ميگردد و ميان او و گناه سد محكمي ايجاد ميكند، فكر او را از هر كار زشت باز ميدارد، و در نتيجه آرامش روحي و اطمينان و دلگرمي به زندگي نصيب انسان ميشود.(ر. ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 10، ص 210 ـ 217، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.