-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47336 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

قرآن به چه موضوعات علمي اشاره كرده است؟ در كدام آيات و سورهها؟

قرآن كريم مسائل مختلف را به طور كلي مطرح كرده و كمتر متعرض جزئيات شده است; بنابراين نبايد دنبال آن بود كه هر چيز جديد و پذيرفته شده، نظريه و فرضيه و... كه ناشي از مفاهيم فلسفي يا عرفاني و يا علوم تجربي و جامعهشناسي و... باشد، به قرآن تحميل كنيم.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 11، ص 361 و 362، دارالكتب الاسلامية.)

برخي از مسائل فيزيكي و كيهانشناسي در قرآن كريم مورد اشاره واقع شده است از جمله:

دانشمندان علوم طبيعي و فيزيك، معتقدند كه اصل هستي از گاز گرم كه فضا را پر كرده و محتواي دقايق ماده بوده و پيوسته در حركت است پديد آمده است چنانكه قرآن كريم نيز ميفرمايد: ... ثُمَّ اسْتَوَيََّ إِلَي السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلاْ ?َرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَـآئِعِينَ...; (فصلت، 11) سپس آهنگِ ]آفرينشِ[ آسمان كرد، و آن بخاري بود، پس به آن و به زمين فرمود: خواه يا ناخواه بياييد. آن دو گفتند: فرمانپذير آمديم.

ممكن است آيه مذكور اشاره به همان گفته دانشمندان علوم طبيعي و فيزيك باشد.

همچنين در فيزيك اصلي است به نام اصل ترموديناميك يا اصل بقاي انرژي، مفهوم اين اصل اين است كه انرژيها ممكن است به يكديگر تبديل شوند، ولي مقدار كل انرژي در دنيا ثابت و غيرقابل تغيير است; مثلاً بخار آبي كه در نتيجه تشعشع خورشيد از سطح درياها به بالاي جوّ رفته، ابرها را تشكيل داده است، به صورت باران به زمين فرو ميآيد و در روي زمين رودخانهاي تشكيل ميشود، انسان از سقوط آب استفاده انرژي نموده و توليد برق ميكند و برق را به شهر ميفرستد و به مصرفهاي مختلف ميرسد، و در نهايت تبديل به حرارت ميشود و در فضا متفرق ميشود و باقي ميماند.

چنانكه خداوند متعال ميفرمايد: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ; (انبيأ، 33) و اوست آن كسي كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديد آورده است، هر كدام از اين دو درمداري ]معين[ شناورند.

و نيز زوجيت در هستي در قرآن كريم مورد توجه قرار گرفته است، چنانكه ميفرمايد: وَ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ; (ذاريات، 49) و از هر چيزي دو گونه]يعني نر و ماده[ آفريديم، اميد كه شما عبرت گيريدو... .(ر.ك: قرآن و علوم روز، عبدالغني الخطيب، ترجمه اسدالله مبشري، ص 75 ـ 90، مؤسسه مطبوعاتي عطايي / كتاب فيزيك، دوره دبيرستان.)

برخي از مفسران و دانشمندان، برخي از آيات قرآن را منطبق با برخي از قواعد رياضي، زيستشناسي، كيهانشناسي و... ميدانند در صورت نياز لطف نموده با تعيين مصداق ما را در ارايه پاسخ در نامه بعدي ياري دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.